Menu

V našich dílnách v Popůvkách vyrábíme plynová regulační zařízení (RZ)na míru i typová. Na míru, tedy dle potřeb a požadavků zákazníka, to mohou být zařízení jednořadá, dvouřadá, s ochozem, jednostupňová i dvoustupňová, s měřením množství protečeného plynu i bez. Tato regulační zařízení nacházejí uplatnění v rámci plynárenských zařízení i v rámci odběrných plynových zařízení.

V případě rekonstrukcí jsme mnohdy omezeni prostorem, kdy je nutno umístit zařízení do stávajícího objektu. Svoji roli hrají i další požadavky, jako je např. zachovat vstupní/výstupní napojení zadní nebo horní stěnou. Většinou se jedná o provedení nadzemní, ale občas je umístění RZ i podzemní. Pro všechna tato specifika je nutno vždy najít řešení.

Varianty RZ, které se v minulosti opakovaly častěji, nás přivedly k myšlence připravit podklady pro projektanty, které by jim usnadnily práci. A proto jsme před pár lety začali vyrábět tzv. typová RZ.

V současné době nabízíme 4 typy: RZTJ, RZTD, RZTM, RESO a tímto pokrýváme základní požadavky. Pokud má zákazník požadavek na RZ shodný, nebo téměř shodný s naší nabídkou, je jednodušší převzít to, co je již vymyšleno. Projektant v takovémto případě sáhne po tomto řešení a realizace je daleko jednodušší a rychlejší. K dispozici jsou veškeré technické parametry, rozměry, dwg výkresy i informace o vhodném typu skříně.

HUTIRA

V rámci plynárenských zařízení patří k těm nejoblíbenějším a nejpoužívanějším zařízením dvouřadá HUTIRA RZTD2 a RZTD3. Používají se jako posilovací či bloková regulační zařízení. Ale i v případě těchto typových zařízení je občas nutno udělat něco atypického, což byl v loňském roce případ jedné z akcí společnosti GasNet (GasNet – Referenční dopis), kdy realizátorem stavby byla společnost Streicher. Bylo potřeba zrealizovat PRZ (posilovací regulační zařízení) v Rakovníku s Qmax = 500m3/h a tento průtok zaručit i při poklesu vstupního tlaku na hodnotu 0,8bar. Požadavek se nám podařilo vyřešit tak, že jsme zvětšili dimenzi potrubí a použili regulátor s větší kapacitou. Pro zajištění dostatečného prostoru bylo však nutno zvětšit i velikost stavebního objektu. Servisní pracovníci společnosti GasNet byli zaškoleni k samostatnému provádění potřebných úkonů pro další bezproblémový provoz. Díky všem těmto krokům bylo dosaženo spokojenosti zákazníka.

Potřebujete i Vy pomoci s výběrem vhodného regulačního zařízení či s rekonstrukcí Vašeho RZ?

Kontaktujte nás na: marketing@hutira.cz

Další informace na: www.hutira-brno.cz/cs/kategorie/plyn/regulacni-a-merici-zarizeni