Menu

Výměna regulátorů zajistila opět bezpečnou dodávku plynu.

Ne vždy je možné udělat kompletní rekonstrukci a nahradit staré zařízení zcela novou sestavou. Důvody investora k pouze dílčím opravám mohou být různé. V případech, kdy není možné zrealizovat kompletní rekonstrukci, dochází alespoň k výměně důležitých komponent, které tvoří srdce plynárenské sestavy. Zpravidla se jedná o výměny regulátorů za nové, aby byl nadále zajištěn bezpečný provoz dané stanice.

Nejinak tomu bylo i v případě zakázky pro společnost Tempering s.r.o. v městě Hlohovec, kde naši kolegové ze slovenské dceřiné společnosti HUTIRA Slovakia s.r.o. provedli obnovu tří regulačních sestav tak, že vyměnili původně instalované regulátory a bezpečnostní rychlouzávěry za regulátory FISHER CSB 424, které mají  bezpečnostní rychlouzávěr a kontrolní pojistný ventil již vestavěný. Regulátory byly instalovány na tlaku 90 kPa, který regulovaly na požadovaný výstupní tlak 15 kPa při výkonu 150 Nm3/h.

Díky výše popsanému zásahu je opět bezpečně zajištěna dodávka  plynu  pro místní Dům kultury, Dům služeb a také Polikliniku.

PŘED

 

PO