Menu

Udržitelnost je jednou ze základních hodnot, která je hluboce vetkána do DNA všech společností skupiny HUTIRA. I proto jsme se již v loňském roce rozhodli pro intenzivní spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky, který staví na stejné myšlence. Jedním z hlavních témat spolupráce je přitom ozelenění plynárenství a hospodaření s vodou.

Skupina HUTIRA od roku 2021 spolupracuje s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN). Letos jsme tuto spolupráci ještě zintenzivnili. S institutem nás přitom pojí hlavní společný cíl – zavedení tématu udržitelnosti do každodenního života občanů, firem a institucí. „Ve skupině HUTIRA je tato hodnota jednou z nejzásadnějších, vychází přitom z osobního přesvědčení lidí, kteří v našich společnostech působí,“ řekl Ivo Hutira, majitel a jednatel společností HUTIRA.

 

S INCIEN naši skupinu pojí i konkrétní a aktuální téma, kterým je ozelenění plynárenství a výroba biometanu z biologicky rozložitelných odpadů. Institut dlouhodobě upozorňuje na velký nevyužitý potenciál výroby biometanu z biologicky rozložitelných odpadů. V roce 2019 získal za zorganizování pilotního projektu BioCNG pro Brno první cenu v soutěži E.ON Energy Globe v kategorii Firma. Do finále této soutěže se v daný rok dostala i naše společnost HUTIRA – VISION, s.r.o., která se zabývá technologiemi, které pomáhají lepšímu hospodaření s vodou. Ostatně voda a její odpovědné využití je další téma, které s INCIEN sdílíme.

V budoucnu je tak podle nás důležité nejen udržitelné využívání vodních toků, ale také energie. „V ozelenění plynárenství vidíme jasný směr, kterým se hodláme v následujících letech ubírat. Není jiná cesta, než postupně přejít na obnovitelné zdroje energie a cirkulární ekonomiku, pokud chceme i nadále jako lidstvo dlouhodobě fungovat na této planetě. V této snaze tak vidíme s Institutem cirkulární ekonomiky náš společný cíl, ve kterém se chceme navzájem podporovat,“ uzavřela Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas, s.r.o., která se mimo jiné zabývá produkcí biometanu.