Menu

Rekonstrukce regulační řady pro plynovou kotelnu Qmax=1600m3/h

V rámci své servisní činnosti identifikovali servisní pracovníci naší sesterské společnosti HUTIRA Slovakia s.r.o. morálně velmi zastaralý původní regulátor a předřazený bezpečnostní uzávěr a nesprávnou instalaci trasy odvětrávacího potrubí, které nevyhovovalo platným technickým normám.

Po zaměření na místě byla nová regulační řada vyhotovena ve výrobních prostorách společnosti HUTIRA Slovakia a po dohodě s provozovatelem, po ukončení hlavního topného období, instalována na místě. Jako nové řešení jsme zvolili regulátor řady Tartarini MN, resp. jeho provedení MBN, tedy regulátor tlaku plynu s integrovaným bezpečnostním uzávěrem. Výstupní tlak je navíc jištěný pojistným ventilem Tartarini V/51.

Během instalace byla vyměněna celá regulační řada (regulátor + bezpečnostní rychlouzávěr) a vyhotovena nová trasa odvětrání pojistného ventilu. Po realizaci finálních nátěrů byla kotelna ještě týž den předána zpět do provozu.

Technické parametry regulační řady:
Vstupní tlak / dimenze: 100 kPa / DN100
Výstupní tlak / dimenze: 20 kPa / DN200
Průtok: 1600 Nm3 / h
Regulátor: Tartarini MBN 65/100 ANSI 150 s vestavěným bezpečnostním rychlouzávěrem
Pojistný ventil: Tartarini V / 51
Čas realizace na místě: cca 8 hodin

Na přiložených fotografiích můžete porovnat původní stav s nově instalovanou regulační řadou.

před rekonstrukcí

po rekonstrukci