Menu

V loňském roce jsme vyrobili a prostřednictvím naší sesterské společnosti HUTIRA Slovakia dodali pro společnost ENGUL s.r.o. Martin, v rámci projektu modernizace teplárny, tři regulační sestavy RZ 500 1/1 – 400, které zásobují zemním plynem kogenerační jednotky „KGJ engul 2000 GGCH“. Sestavy byly instalovány přímo na kontejner KGJ. Projekt byl realizován ve Slovenské republice.

V regulačních sestavách je použit regulátor REGAL 3 VSX2, na měření průtoku plynu pak plynoměr FMR G100 DN50 L171 mm. V naší dodávce byl zahrnut i přepočítávač průtoku plynu Mac BAT 5 od společnosti PLUM.

Technické parametry sestavy:

– Vstupní tlak: 300kPa
– Výstupní tlak: 15kPa
– Průtok (Qmax) : 500m3/h
– Počet regulačních zařízení: 3

Naše informace je doplněna fotodokumentací.