Menu

Jedním z pilířů značky HUTIRA je společenská odpovědnost. Minimálně 1 % z hospodářského výsledku společnosti HUTIRA – BRNO každoročně vyčleňujeme na charitativní projekty. Tyto prostředky spravedlivě dělíme. Rozvoj kultury, sportu, ochrana přírody, ale především pomoc lidem v nouzi. Všechny naše firmy dohromady tvoří velké množství lidí, kteří aktivně vyhledávají projekty, kde je možné podat pomocnou ruku nebo podpořit dobrou iniciativu. Rok 2021 nebyl výjimkou.

Nejrůznější dary lidem, nadacím, spolkům nebo neziskovým organizacím jsou už dlouhodobě součástí aktivit značky HUTIRA. V roce 2021 jsme takto podpořili například obědy pro děti, Nadační fond dětské onkologie KRTEK nebo pomoc ohroženým druhům zvířat. Koupí 9 tisíc metrů čtverečních lesa jsme jej zachránili před vykácením, v areálu společnosti HUTIRA – BRNO jsme potom vysázeli 30 stromů, na pozemku společnosti ATJ special, s.r.o., jsme osadili tři ošetřená včelstva. Dlouhodobě využíváme elektřinu vyrobenou ze sluneční energie, topíme i chladíme tepelnými čerpadly, významná část našeho vozového parku jezdí na CNG pohon. Ke společenské odpovědnosti pak motivujeme i další společnosti – iniciovali jsme vznik platformy Go Green, která má sdílet příklady dobré praxe v environmentální oblasti mezi další firmy v regionu.

Každý měsíc pořádáme v řadách zaměstnanců sbírku, kterou nazýváme „dobrokáva.“ Finance vybrané za pití kávy (a nejen za to, protože řada lidí přispívá, i když kávu nepije nebo jen tak) směřují na vybranou nadaci nebo projekt.

V loňském roce jsme mimo jiné nabídli pomocnou ruku i při řešení nebo zmírňování následků dvou mimořádných krizových situací, které postihly naši republiku. Během jarní vlny pandemie covidu-19 jsme brněnské a tišnovské nemocnici zdarma zapůjčili kontejnery na zřízení odběrových míst na covid testy.

Když se na sklonku června jen pár desítek kilometrů od sídla firmy a výrobního areálu prohnalo několika vesnicemi tornádo, nikdo v HUTIRA ani na okamžik nezapochyboval o tom, že bude potřeba pomoc. Oslovili jsme IZS JMK a nabídli naše úpravny vody, prázdné kontejnery, pomoc se zajištěním dodávek plynu a podobně. Vše samozřejmě zdarma i s odborným personálem. Právě odbornost v konkrétních oborech bylo to, čím jsme mohli přispět k odstraňování následků této výjimečné přírodní pohromy.

V rámci hospodářské komory jsme spoluorganizovali pomoc postiženým firmám a jejich zaměstnancům. Oslovili jsme naše zákazníky, kteří sídlí v postižené oblasti, jestli nepotřebují kromě materiální pomoci i pomoc s doděláním nebo převzetím některých zakázek – protože řada jejich zaměstnanců musela řešit pouze to, jak zajistit svou rodinu a své bydlení. V rámci našich firem jsme procházeli materiál a vybavení, které se teď hodí jinde a my jej můžeme oželet a darovat nebo dočasně zdarma zapůjčit.

Značka HUTIRA tímto děkuje všem svým zaměstnancům, kteří se rozhodli pomoci druhým. Právě tato obětavost je tím, co činí naše společnosti silnými.