Menu

Dary lidem, nadacím, spolkům nebo neziskovým organizacím jsou již dlouhodobě součástí filozofie značky HUTIRA. Ani loni tomu nebylo jinak a více než 1 procento z hospodářského výsledku jsme věnovali potřebným. Protože nás nejvíce zasáhla situace na Ukrajině, cítili jsme povinnost pomoci nejvíce právě zde. Na Ukrajinu jsme kromě humanitární pomoci poslali také úpravnu vody, či elektrocentrálu. Neopomněli jsme ale ani další oblasti, kde vnímáme, že je důležité pomáhat. Prostředky, které jsme společně pod značkou HUTIRA vygenerovali, proto putovaly na ekologii, sport, kulturu, a především na pomoc lidem v nouzi.

 

Naše technologie pomáhaly na Ukrajině

 

Společenská odpovědnost je jedním z pilířů, na kterém stavíme hodnoty značky HUTIRA. První polovinu roku jsme se přitom intenzivně zaměřili především na pomoc Ukrajině. Společnost HUTIRA – BRNO do země ihned po vypuknutí konfliktu poslala elektrocentrálu, která byla součástí humanitární pomoci od Jihomoravského kraje, a dále také speciální kontejner pro zdravotnické účely.

Do pomoci se postupně zapojily všechny firmy značky HUTIRA. Obyvatelům Ukrajiny přístup k pitné vodě usnadnila mobilní úpravna vody. Z vodárenského sortimentu jsme poskytli sortiment pro pomoc na opravách zničených vodovodů.

 

Velmi si ceníme také dobrosrdečnosti a ochoty našich zaměstnanců, kteří ukrajinským uprchlíkům přispěli hmotným nebo finančním darem. Do země jsme díky nim mohli poslat potřebné vybavení – deky, potraviny, hygienické potřeby a spoustu dalšího.

 

Nezasáhlo nás však pouze dění na Ukrajině, ale i dozvuky koronavirová pandemie. Už před dvěma lety jsme se rozhodli podat pomocnou ruku přetíženým nemocnicím a do třech z nich jsme věnovali kontejnery, které sloužily jako provizorní odběrové pracoviště k testování na COVID-19. Nyní se nám z nemocnice v Tišnově, snad jako příslib, že se koronavirová pandemie již uklidnila, vrací poslední ze zapůjčených kontejnerů.

Povzbuzujeme děti, studenty i sportovce

 

Kromě toho, že se aktivně věnujeme školením a vzdělávání se specializací na plynárenství, spolupracujeme také se školami. S Vysokým učením technickým v Brně jsme se po celý rok podíleli na vývoji nových technologií. Studenty jsme se rozhodli podpořit i ve volnočasových aktivitách a věnovali jsme peníze univerzitnímu týmu ledního hokeje Cavaliers Brno. Protože sport a pohyb je tady pro každého člověka, ať už je zdravý či na vozíku. Právě tuto myšlenku prosazuje Cesta za snem, proto jsme také podpořili Metrostav handy cyklo maraton 2022, který organizace pořádá.

 

V roce 2022 jsme dále podpořili například Nadační fond dětské onkologie KRTEK, Nadaci Milana Nového CAPS 66, ale také Nadaci Partnerství, environmentální sdružení, které pomáhá pečovat o krajinu. I my v HUTIRA se svým aktivním přístupem snažíme neustále pečovat o životní prostředí a hledat trvale udržitelná řešení.

 

Jsme rádi, že jsme všem v průběhu roku mohli menší či větší mírou pomoci. Velký dík patří také našim zaměstnancům, kteří se do těchto aktivit zapojili. Právě tato obětavost a vstřícný přístup k těmto hodnotám je to, co činí naše společnosti silnými.