Menu

Pijete vodu ze studny? Tyto rizikové prvky musíte kontrolovat  

Přestože se počet obyvatel s přístupem k veřejnému vodovodu zvyšuje, 5 % lidí se stále musí spolehnout na vlastní zdroj ze studny. Důležité je přitom řešit otázku kvality této vody. Nejčastěji se můžeme setkat s bakteriologickým znečištěním a ve velkém množství případů také vysokým podílem železa a manganu. V českých přírodních zdrojích se v některých oblastech mohou objevovat i radioaktivní prvky, těžké kovy či dusičnany. Právě jejich odstranění patří mezi složitější.

Aby bylo možné využívat běžnou vodu ze studny ke konzumaci, často musí projít procesem dostatečné úpravy. V praxi to znamená snížení koncentrace některých problematických látek či prvků, které by mohly uškodit lidskému zdraví, nebo zanášet domovní rozvody, či spotřebiče v domácnosti.

Z hlediska surové vody jsou podle odborníků vhodnější podzemní než povrchové zdroje. Bez přístupu světla se v nich totiž nemnoží řasy ani sinice a celkové biologické osídlení je nižší. Díky tomu mají podzemní vody výrazně nižší podíl organických látek a mikroorganismů.

Studny nejvíce ohrožuje bakteriologické znečištění

Nejběžnější znečištění, ke kterému může u vody ve vaší studni dojít, je bakteriologické, které bývá způsobeno průsakem odpadních vod, nebo třeba chovem hospodářských zvířat. Odborníci se nejčastěji setkávají s koliformními bakteriemi, které způsobují střevní potíže. Podle screeningu kvality individuálních zdrojů, který byl v Česku prováděn na koni 90. let, se ukázalo, že až 70 procent z nich je nevyhovujících, protože jsou těmito bakteriemi kontaminovány.

Ve společnosti HUTIRA – VISION se kromě bakteriologického znečištění nejvíce setkáváme se zvýšeným obsahem železa a manganu. Jejich vysoká koncentrace vzniká zpravidla přírodní cestou a je závislá na geologické struktuře podloží. Železo i mangan totiž pochází z hornin a v bezkyslíkatém prostředí podzemních vod dochází k jejich rozpouštění. Přestože samy o sobě až tolik zdraví neohrožují, jejich odstranění z vody je žádoucí, protože tvoří usazeniny v domovních rozvodech, ve kterých mohou bujet nežádoucí bakterie. Případně vyšší koncentrace mohou také zbarvovat vyprané prádlo do žluta.

Vliv na kvalitu vody má také lokalita

Jaké nežádoucí prvky může voda ve vaší studni obsahovat, závisí také na její lokalitě. Některé oblasti jsou z geologického hlediska bohaté například na uran, který se dostává i do podzemních vod. V tuzemsku je uran svázaný např. s lokalitami v Podkrušnohoří či okolo Příbramska. V menším množství se pak v tuzemských vodách může objevovat ve formě rozpuštěného plynu také radon.

S geologickým podložím souvisí také tvrdost vody. Rozsáhlé oblasti v ČR mají přirozeně velmi tvrdou vodu, pro kterou je typická zvýšená tvorba vodního kamene. Ten způsobuje zanášení a snížení životnosti spotřebičů v domácnosti, zejména zařízení určených pro ohřev vody.

Voda může být také kontaminována vlivem lidské činnosti, zejména vlivem zástavby, zemědělství, nebo průmyslu. Častým důsledkem je potom výskyt pesticidních látek, těžkých kovů, či dusičnanů, kdy poslední jmenované jsou ohrožením zejména pro děti v kojeneckém věku.

Společnost HUTIRA – VISION je specialista na úpravu vody

Výskyt některých běžnějších problematických prvků či látek v surové vodě neznamená, že by její úprava byla vždy jednodušší. U některých prvků je úprava poměrně jednoduchá a levná, u některých naopak vyžaduje sofistikované postupy a stálé zdokonalování procesu úpravy. Rozdíl může být i při odstraňování stejného znečištění u různých zdrojů vod. Záleží na mnoha aspektech – v jaké koncentraci se prvek vyskytuje, jestli je ve vodě kombinace i dalšího znečištění a jiné. Prvek může být také v různých formách. Běžně se stává, že v jedné lokalitě odstraníme mangan z vody bez problémů a jinde musíme laborovat a hledat odlišné postupy. Složitější a nákladnější na úpravu u pitné vody bývají zpravidla dusičnany.

Společnost HUTIRA – VISION má s úpravou vody více než 30 let zkušeností. Díky mimořádnému know-how nabízí efektivní řešení jak pro lidi s vlastní studnou, tak pro obce, které nejsou napojeny na vodárenskou sít.

HUTIRA
HUTIRA