Menu

Letošní konference SymGas 2024, pořádaná Českým plynárenským svazem, se i tentokrát zaměřila na klíčová témata dekarbonizace a vodíku v plynárenství. Společně s dalšími odborníky z Česka, Slovenska a Německa jsme se opět sešli v Praze, abychom sdíleli své zkušenosti a diskutovali o budoucnosti tohoto důležitého průmyslového odvětví.

Důležité téma konference byla bezpečnost provozu plynárenské soustavy. Řešily se nové trendy a technologie, které pomáhají předcházet haváriím a zajišťují maximální bezpečnost dodávek plynu. Velká pozornost byla věnována problematice vodíku a biometanu, které se stávají klíčovými prvky v procesu dekarbonizace plynárenství. Kolegové ze Slovenska a Německa se podělili se svými zkušenostmi z oblasti vodíku v plynárenské soustavě. Vodík a bezpečnost plynárenských zařízení se pak dále prolínal celou konferencí a jednotlivými přednáškami.

Z oblasti výroby biometanu byla představena biometanová stanice v Rakvicích, kde dodavatelem vtláčecí jednotky byla právě naše společnost.

Konference SymGas 2024 potvrdila svou roli důležité platformy pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti plynárenství. Účastníci konference měli možnost seznámit se s nejnovějšími trendy a technologiemi a navázat kontakty s kolegy z oboru. Konference tak opět přispěla k rozvoji plynárenství a k jeho přípravě na výzvy budoucnosti.

 

 

Zdroj foto: www.symgas.cgoa.cz