Menu

České sdružení pro biomasu (CZ BIOM) v červnu uspořádalo konferenci na téma Bioplyn a legislativa. Vzhledem k tomu, že naše společnost HUTIRA green gas je aktivním členem asociace, vydal se na konferenci i její ředitel Hynek Faktor. „Ve společnosti HUTIRA green gas se aktivně zabýváme projekty zaměřenými na úpravu bioplynu na biometan, jeho následným vtláčením do sítě a dalším využitím. Proto pro nás byla návštěva této konference velmi přínosná,“ vysvětlil ředitel Hynek Faktor.

Na programu konference byla spousta aktuálních témat týkajících se využití bioplynu a biometanu v české energetice a průmyslu s přihlédnutím na aktuální vývoj legislativy. Část programu byla věnována i současným trendům a zejména očekávané novele zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Záznam konference je možné zhlédnout na Youtube kanálu CZ BIOM.

 

Zdroj fotografií: CZ BIOM

HUTIRA
HUTIRA