Menu

HUTIRA green gas, nový partner pro „zelený plyn“ na českém trhu

Mottem naší společnosti je slogan „s úctou k přírodě“. Pro nás, v HUTIRA – BRNO, se nejedná jen o prázdnou frázi. Naším chováním i přístupem k realizacím jednotlivých zakázek se snažíme ekologický přístup skutečně aplikovat každý den.

Za 30 let své existence jsme získali značné množství zkušeností v oboru plynárenství a do tohoto oboru vnesli také několik novátorských řešení. Ať se jednalo o ukládání regulačních zařízení pod úroveň terénu, kdy v současnosti v celé historické části Prahy chodí tisíce turistů po chodnících, pod kterými jsou instalovány regulační sestavy od naší firmy, nebo o tzv. „farmářské“ regulační stanice o výkonu od 20 do 200 m3/h. Plynaři si dříve nepřipouštěli možnost napojení stanic malých výkonů na vysokotlaké sítě. Tato naše zařízení, vhodná k zajištění přívodu plynu pro objekty vzdálené od míst se středo a nízkotlakými sítěmi plynovodů, znamenají pro jejich uživatele významnou finanční úsporu.

Nepřestáváme sledovat evropské trendy a potřeby trhu, zejména ty, které se týkají obnovitelných zdrojů energie a projektů souvisejících s ozeleněním plynu. Je nám známa snaha o „dekarbonizaci“ Evropy i to, že na rozdíl od západních států EU je v Česku využití bioplynu zatím v plenkách. A proto, s iniciativou sobě vlastní, jsme se rozhodli zařadit mezi průkopníky využití biometanu jako obnovitelného zdroje energie.

A toto rozhodnutí vedlo hned ke konkrétnímu činu. Založili jsme zcela novou společnost HUTIRA green gas s.r.o., jejíž činnost je aktuálně plně zaměřena na šetrnou úpravu bioplynu na biometan a jeho další využití. Jak je obecně známo, tato ekologická alternativa je plnohodnotnou náhradou zemního plynu, je vhodná pro vtláčení do plynárenské sítě, slouží i jako pohon pro dopravní prostředky (bioCNG), nebo pro ukládání do plynových zásobníků (bioLNG).

HUTIRA green gas je připravena pomoci městům i obcím, všem provozovatelům ČOV i majitelům bioplynových stanic. Základ nově nabízené technologie pro výrobu biometanu tvoří nejmodernější třístupňová membránová separace, která zaručí maximální produkci metanu, nízké provozní náklady a jednoduchou instalaci s technologií „plug and play“.

Díky spolupráci s našimi partnery, společnostmi Emerson a DMT, které se obě řadí mezi špičky ve svém oboru, přinášíme na český trh komplexní řešení, která prospějí životnímu prostředí a zároveň vytvoří další spolehlivý zdroj obnovitelné energie. Věříme, že biometan je šetrným palivem budoucnosti, jež významně snižuje emise skleníkových plynů a je spolehlivou alternativou za paliva fosilní.

Našim klientům nabízíme kvalifikované technologické, finanční i dotační poradenství, projekční a inženýrskou činnost, zajištění certifikátů původu, pomoc s obchodováním biometanu, a především samotnou bezproblémovou realizaci každého projektu včetně záručního a pozáručního servisu.

Více informací naleznete na webových stránkách www.hutiragreen.cz

Tisková zpráva Hutira green gas – ZDE.