Menu

Společnost HUTIRA – BRNO se v uplynulých týdnech může pochlubit ziskem hned dvou významných ocenění.

Prvním bylo získání titulu Zlatý partner projektu Připrav Brno od Magistrátu města Brna. Společnost HUTIRA – BRNO tak byla oceněna jako organizace, která se zavázala klást důraz na udržitelnost a tím i na snižování skleníkových plynů a pozitivní přispění k adaptaci Brna na klimatické změny. Zlatým partnerem se přitom stávají pouze ty firmy, které se zavázaly k realizaci svých projektů ve všech osmi oblastech, na něž cílí Memorandum o dlouhodobé spolupráci.

Další významné firemní ocenění získala HUTIRA – BRNO v každoroční prestižní soutěži IBM Firma roku 2021 (dříve známá jako Vodafone Firma roku). Obdržela zvláštní cenu Ekonomicky nejúspěšnější firmu Jihomoravského kraje. Porota tímto ocenila fakt, že naše společnost informuje veřejnost o svých hospodářských výsledcích v souladu se zákonem a ekonomické zdraví firmy, reprezentované Indexem Cribis, kvalifikuje naši společnost jako velmi vhodného obchodního partnera.

Ocenění naší společnosti je o to významnější, že v rámci celého Jihomoravského kraje postoupilo do krajského finále pouhých 10 firem. Konkurence v tak vyspělém kraji jako je Jižní Morava je proto obzvláště silná. Firmy do krajského finále vybrala porota na základě bodování více aspektů.

Kromě základních ukazatelů porota přihlížela k přínosu firmy pro region, k podnikatelskému záměru, k webovým stránkám a v neposlední řadě i ekonomickým datům a tím pádem i ekonomickému zdraví firmy, jako je absence daňových nedoplatků nebo nedoplatků na zdravotním a sociálním pojištění. Naprostá důvěryhodnost a solidnost vůči zaměstnancům i obchodním partnerům je pro společnost HUTIRA – BRNO na vrcholu hodnotového žebříčku, což získané ocenění patřičně potvrzuje.

Zdroj fotodokumentace:  https://www.firmaroku.cz/www.pripravbrno.cz  a