Menu

Zajímá Vás, jak zlepšit kvalitu prostředí ve městě a stavět trvale udržitelným způsobem? Pak neváhejte navštívit Festival architektury 2020 s tématem Stavitelství ohleduplné k životnímu prostředí, který se bude konat na brněnském výstavišti v pavilonu V, ve dnech 26.2. – 29.2.2020.

Prostřednictvím přednášek, diskuzí a workshopů zde vystoupí odborníci na pasivní – soběstačné domy, vegetační konstrukce, zadržování a úpravu vody, zástupci cirkulární ekonomiky, distributoři zelené energie. Čeští architekti, projektanti a stavitelé se poprvé setkají nad komplexním tématem udržitelné architektury. Segment stavitelství čelí zásadní výzvě odpovědnosti za hospodaření se zdroji, ochranu biodiverzity a adaptaci budov i celých měst na změnu klimatu. Přednášky budou přizpůsobeny cílovým posluchačům, kterými budou první den festivalu zástupci odborné veřejnosti, druhý den zejména zástupci státní správy a developmentu a zbývající dva dny jsou určeny široké veřejnosti.

Za naši společnost HUTIRA VISION vystoupí Petr Hajný, výkonný ředitel společnosti, který vybídne k zamyšlení, zda je dnes ještě napuštění sklenice čisté vody z kohoutku samozřejmostí. Nemusí tomu tak být vždy a všude. Nejhorší je situace u malých obcí, které nejsou napojeny na veřejnou vodárenskou síť a jejich rozpočet neumožňuje takové projekty realizovat. I přes vyspělou vodárenskou infrastrukturu v naší zemi se stále častěji můžeme setkat s lokalitami, kde začínají mít se zajištěním kvalitní pitné vody problém. Není výjimkou to, že starosta musí do svého vodojemu vodu dovážet každý den cisternami, což je obrovsky nákladné. Ing. Hajný nabídne cenově dostupné řešení s rychlou návratností investice, na které lze využít dotační programy.

Podrobný program, ucelený seznam témat a seznam přednášejících naleznete na: https://festival-architektury.cz