Menu

Dvě RS 2100/1/1 v jedné skříni – problém vyřešen, zákazník spokojen

Pro našeho zákazníka na Moravě jsme dodávali dvě středotlaké regulační stanice RS 2100/1/1, které slouží jako doregulace tlaku před kotlem. Tyto stanice bylo nutné umístit před kotle z toho důvodu, že se v areálovém plynovodu zvyšoval tlak zemního plynu a vstupní tlak do kotlů musel být zachován na původní tlakové hladině. S projektantem jsme spolupracovali na návrhu celé technologie, kdy každá regulační stanice měla být umístěna v samostatném objektu. V začátku realizace nás oslovil zákazník, že by od nás chtěl dodat kompletní regulační stanice včetně skříní na klíč. V průběhu realizace se ale ukázalo, že z prostorových důvodů nelze umístit dvě skříně vedle sebe. Z toho důvodu jsme celý návrh přepracovali a umístili jsme dvě regulační stanice do jedné větší skříně. O výsledku naší práce se lze přesvědčit na přiložených fotkách.
Technologie RS 2100/1/1 je navržena na parametry:

  • vstupní tlak = 400 kPa,
  • výstupní tlak = 100 kPa,
  • maximální průtok = 2100 Nm3/h.

Těmto parametrům vyhověl regulátor s bezpečnostním rychlouzávěrem MBN-AP DN65/DN100, který je doplněn kontrolním pojistným ventilem V/52.
S ohledem na to, že ve VTL regulační stanici pro celý areál jsou instalovány regulátory Cronos, současně jsme pomohli zákazníkovi zajistit navýšení tlakové hladiny v areálovém plynovodu z původních 100 kPa na současných téměř 400 kPa úpravou stávajících regulátorů. Díky tomu, že technologie VTL RS je dvouřadá, bylo možné navýšení tlaku v RS realizovat bez nutnosti odstávky.