Menu

Koncept udržitelnosti a podnikání s environmentální tváří je základním stavebním kamenem všech našich aktivit. Proto jsou nám blízké principy cirkulární ekonomiky, jako například omezení plýtvání, regenerace přírody nebo cirkulace materiálu. Nejen jim se věnoval další díl Hotspot Talks z dílny Českého cirkulárního hotspotu, jehož jsme členem.

 

Biodiverzita, která představuje různorodost života, je základním předpokladem pro fungování ekosystémů. Její ztráta by mohla mít závažné důsledky pro ekosystémy i lidskou existenci. Těžký průmysl má negativní vliv na biodiverzitu prostřednictvím likvidace přírodního prostředí a znečištění vody, vzduchu a půdy. I chemické látky používané v zemědělství způsobují znečištění životního prostředí a vymírání druhů.

Zdroj: lindstromgroup.com

Proto se u nás snažíme uplatňovat zodpovědný přístup k podnikání s úctou k přírodě. „Každá firma se může začít chovat o něco odpovědněji. Je potřeba změnit úhel pohledu a například se začít dívat na odpad jako na obnovitelný zdroj. Hnůj, prošlé potraviny nebo zbytky jídel, to všechno se dá využít k tvorbě biometanu, který má podle Českého sdružení pro biomasu (CZ BIOM) potenciál už v roce 2030 nahradit až 20 % spotřeby zemního plynu,vysvětluje Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas a ředitelka marketingu značky HUTIRA.

 

Způsoby, jak snížit energetickou náročnost našich procesů, se snažíme hledat i v rámci našich inovativních technologií při hospodaření s vodou. „K části procesu recyklace využíváme energii z odpadního tepla, například i unikající páru z kotelny či teplo vypouštěné mimo výrobní závod z důvodu eliminace přehřívání některých zařízení. V některých případech je pak možné přebytečnou odpadní tepelnou energii využít i v jiných částech výroby,“ popisuje Petr Hajný, ředitel divize VODA – Technologie úpravy vody a Vodní hospodářství ze společnosti HUTIRA.

Zdroj: blog.o2.cz

Že nám není jedno, v jakém životním prostředí budou vyrůstat příští generace, se pak snažíme potvrzovat i v rámci dalších aktivit. V září 2019 dal jednatel společností HUTIRA Ivo Hutira podnět členům představenstva Regionální hospodářské komory Brno k podnikání s environmentální tváří. Výsledkem byl vznik iniciativy GO GREEN!, která už čtvrtým rokem přispívá ke snižování ekologické zátěže a zlepšování životního prostředí formou workshopů, přednášek či seminářů.

 

Před více než rokem jsme se pak stali členy Českého cirkulárního hotspotu, který sdružuje Institut cirkulární ekonomiky INCIEN. Díky pravidelným setkáním či seminářům tak máme možnost uvádět myšlenky cirkulární ekonomiky efektivněji do praxe. Začátkem června se konal další díl z cyklu seminářů Hotspot Talks. Seminář přinesl nový pohled na spojení cirkulární ekonomiky s biodiverzitou. Prezentace s názvem „Cirkularita a její pozitivní dopad na biodiverzitu“ se opírala o aktuální studie, které se zabývají spojením obou těchto fenoménů. Cílem semináře bylo mimo jiné ukázat, že principy zodpovědného podnikání mohou zastavit pokles biodiverzity a nastavit opačný trend.

 

„Abychom pokles biodiverzity zvrátili, je potřeba činit poměrně zásadní změny v oblasti ekonomické, sociální, politické i technologické. Už nestačí pečovat o biodiverzitu pouze ochranou území a snahou o navrácení původních ekosystémů tak, jak to probíhá doposud,“ uvedl v průběhu Hotspot Talks Petr Novotný, vedoucí oddělení konzultací INCIEN.

 

Cirkulární ekonomika může podle něj rovněž pomoci oddělit ekonomický růst od neustálé produkce primárních zdrojů, jako je například ropa, sklo či hliník. „Mezi principy, které tento koncept přináší, patří omezení plýtvání a znečištění, a naopak cirkulace materiálu, výrobků a regenerace přírody,“ doplnil Petr Novotný s tím, že zemědělství, zpracování a výroba primárních surovin představují 90 % odpovědnosti za ztrátu biodiverzity.

Zdroj: pruvodcepodnikanim.cz