Menu

Podle predikcí by komunitní energetika mohla pokrýt téměř 80 procent veškeré spotřeby elektřiny českých domácností. Přestože by prvním krokem ke sdílení elektřiny mohla být chystaná novela, propracovanější legislativa k rozvoji komunitní energetiky stále chybí. Vedle fotovoltaiky by do budoucna mělo být možné efektivně naplnit potenciál i dalších komunitních zdrojů, například biometanových stanic.

 

Ceny elektřiny, plynu a snaha o ochranu klimatu. To jsou v současné chvíli nejpalčivější společenské problémy a také hlavní argumenty pro rozvoj komunitní energetiky – systému komunitního vlastnictví obnovitelných zdrojů k výrobě energie. Na rozdíl od konvenčních elektráren vlastněných komerčními společnostmi není jejich hlavním cílem dosažení zisku, ale zajištění přínosů pro skupinu.

 

V Česku má přitom tento způsob výroby elektřiny velký potenciál. Podle analýzy EGÚ Brno by jen komunitně vlastněné solární a větrné elektrárny dokázaly za rok vyrobit přes 12,5 terawatthodiny elektřiny, což je téměř 80 procent veškeré spotřeby elektřiny českých domácností. Studie se přitom zaměřovala pouze na obce a bytové domy, celkový potenciál komunitní energetiky je tak ve skutečnosti výrazně vyšší.

foto: uken.cz

Komunity mohou těžit z biometanu

 

V souvislosti s komunitní energetikou jsou jakožto zdroj výroby elektřiny nejčastěji skloňovány fotovoltaické elektrárny, ty by však měly být doplněny o další zdroje OZE. Těmi jsou například i bioplynové stanice, které většinou patří svazku obcí. V Česku jich je v provozu asi 400, výroba biometanu a jeho vtláčení do plynárenské sítě však probíhá pouze v jednotkách z nich.

 

Jednou z takových je biometanová stanice v Litomyšli, kterou jsme realizovali společně se ZDCHP Litomyšl. Stanice v areálu družstva využívá technologii čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu. „Biometan je následně vtláčen i do plynárenské sítě, cílem je tento energetický zdroj do budoucna nabídnout zákazníkům. Ačkoliv jsou biometanové stanice v Česku zatím pouze dvě, zahraniční praxe ukazuje, že do budoucna mohou z hlediska komunitní energetiky hrát poměrně zásadní roli. Věříme, že řešení v Litomyšli tak bude inspirací i pro další aktéry v tomto odvětví,“ říká Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas.

Foto: uken.cz

Česko je o krok blíže ke sdílení energie

 

V České republice brání rychlejšímu rozvoji chybějící legislativa. Patřičná novela energetického zákona musí nejdříve projít schvalovacím procesem v Parlamentu. Zásadní změnou, kterou přinese, je zrušení nutnosti spotřebovat energii v objektu, v němž byla vyrobena. Měla by tak dovolit sdílet vyrobenou elektřinu mezi jednotlivými odběrnými místy a umožnit efektivně nakládat s vyprodukovanými přebytky energie. Pokud vše půjde bez komplikací, novela by mohla vstoupit v platnost od začátku příštího roku.