Menu

Společnosti HUTIRA – OMICE se podařilo získat pravomocné stavební povolení na novou příjezdovou komunikaci do lomu v Omicích. V rámci stavby rekonstrukce železnice ze Střelic do Zastávky bude vybudován nový most. Napojení kamenolomu tím bude nejpozději od roku 2025 nově realizováno bez nutnosti využití nechráněného železničního přejezdu. Tím bude pro naše zákazníky výrazně zvýšena bezpečnost a komfortnější příjezd k nám do lomu.

Kromě kameniva a lomového kamene nabízí společnost HUTIRA – OMICE svým zákazníkům služby spojené s demolicí stavebních objektů, likvidaci sutí a odkopávek a jinou práci s těžkou technikou. Společnost se v Omicích věnuje také recyklaci a nabízí výkup stavebních odpadů, zejména zeminy tř.1 a 2.