Menu

Po loňské pauze způsobené pandemií covidu -19 se letos opět obnovilo pořádání veletrhů a konferencí v Česku i v zahraničí, což jsme velmi ocenili, neboť osobní kontakt a komunikaci považujeme v obchodě za velmi důležité. Zúčastnili jsme se hned několika prestižních setkání, z nichž jsme pro vás vybrali krátký přehled těch, které souvisely s novými trendy v oblasti plynárenství.

Na veletrhu The National Biomethane Technological Platform v italském Rimini Expo Centre nás za společnost HUTIRA green gas prezentoval kolega Michal Schrimpel. Akce pořádaná společnostmi Ecomondo a Key Energy podporuje interakci mezi výrobci, průmyslovými koncerny, sdruženími a výzkumnými pracovníky a zaměřuje se na zvyšování povědomí o strategické hodnotě a potenciálu biometanu. Účast na tomto veletrhu nám umožnila navázat zajímavé kontakty a načerpat nové informace a zkušenosti ze zahraničí.

zdroj : ECOMONDO

Další významnou akcí na téma biometanu byla pravidelná konference asociace CZ BIOM, která se uskutečnila tradičně na podzim v Třebíči v hotelu ATOM. Tentokrát společnost HUTIRA green gas prezentovala své technologie v přednášce ředitele Radka Kundraty.

Zdroj: ilustrační foto CZ BIOM

Ve stejnou dobu jsme byli také osloveni  Českým plynárenským svazem ohledně účasti na workshopu zaměřeného na téma Biometan v plynárenských sítích. Na tomto workshopu jsme pak on-line formou byli zastoupení prostřednictvím pana ředitele společnosti HUTIRA green gas – Hynka Faktora. Prezentovali jsme možnosti využití mikrozkapalňování bioLNG v situacích, kdy není možné napojit se na plynárenskou síť.

Na konferenci European Biogas Conference v Bruselu pořádanou Evropskou asociací bioplynu (EBA) jsme byli zastoupeni další z našich společností HUTIRA Slovakia. Ředitel Ivan Junga byl jedním ze 40 přednášejících, kteří se během intenzivního programu věnovali budoucnosti bioplynu nejen v Evropě.

Zdroj: EBA