Menu

Agentura CzechTrade už jednadvacet let pomáhá českým firmám na cestě k zahraničním zakázkám a investicím. Ve spolupráci s Komorou obnovitelných zdrojů připravila nový katalog RENEWABLE ENERGY RESOURCES. Jak název napovídá, materiál pojednává o zdrojích obnovitelné energie v Česku a klade si za cíl poskytnout zahraničním nákupčím přehled na trhu v daném oboru a usnadnit získávání informací a navazování kontaktů.

Těší nás, že jedna z našich společností HUTIRA green gas dostala v tomto katalogu svůj prostor (více na str. 9 v katalogu), kde tak máme možnost prezentovat naše ucelená řešení pro bioplyn, konkrétně úpravu bioplynu na biometan pomocí nejmodernějších membránových technologií a jeho vtláčení do sítě. Naše komplexní technická řešení prospívají životnímu prostředí a vytvářejí další zdroj obnovitelné energie.

Úcta k přírodě je jedním ze základních pilířů společností HUTIRA. Věříme, že respekt k prostředí, ve kterém žijeme, je klíčem k budoucnosti.