Menu

V rámci projektu služby vyrovnávání rovnováhy v elektrické rozvodné síti jsme vyřešili kompletní dodávku plynové části pro kogenerační jednotku 999kW.

Rodinná firma AG MAIWALD a.s.se sídlem v Pohořelicích se věnuje přes dvě desítky let zemědělství a ke svému podnikání a hospodaření s půdou přistupuje s pocitem velké zodpovědnosti a snahou o její neustálé zlepšování. V rámci podnikání se věnuje neustálé inovaci, novým technologiím a rozvojovým projektům. A právě zde jsme mohli nabídnout svoji „pomocnou ruku“.

Firma potřebovala vyřešit kompletní dodávku plynové části k nově zřizovaným technologiím v rámci projektu služby vyrovnávání rovnováhy v elektrické rozvodné síti. Jejich původní dodavatel nemohl dodávku plynové části zajistit. „Hrozilo tak významné posunutí celého projektu nebo jeho úplné zastavení,“ zmiňuje ing. Miloš Blažek ze společnosti AG MAIWALD.

Díky naší intenzívní spolupráci i na jiných projektech, jsme se velmi rychle dohodli na podmínkách tak, abychom mohli realizovat uvedené technologie v co nejkratší možné době. Projekt tak nebyl ohrožen a mohl pokračovat v realizaci.

Jaký byl rozsah naší dodávky?

  • STL plynovodní přípojka
  • Plynoměrná sestava včetně skříně
  • Areálový rozvod STL plynovodu
  • Regulační řada včetně skříně

Výroba regulační řady a plynoměrné sestavy proběhla bez komplikací, stejně tak instalace středotlaké přípojky na plynovod GasNet a vybudování areálového rozvodu. Zbývalo dořešit administrativní proces a zajistit zprovoznění přípojky a osazení plynoměru. I v tomto jsme byli nápomocni.

Od poptávky po předání díla uplynuly méně než 2 měsíce.

„Jsem velmi ráda, že jsme mohli v rámci širší spolupráce našemu zákazníkovi pomoci a věřím, že i další společné projekty zrealizujeme ke vzájemné spokojenosti“ uvedla Monika Zitterbartová, výkonná ředitelka společnosti HUTIRA green gas.