LAMELOVÉ USAZOVÁKY HUTIRA CCW LS

Účel a použití

Lamelový usazovák je zařízení pro kontinuální odlučování pevných látek z kapalinových suspenzí. Oproti klasickým usazovákům dosahuje vyšších měrných výkonů při vysokém stupni odloučení a zahuštění pevné fáze. Z hlediska velikosti usazovacích ploch je určen lamelový usazovák pro oblast menších kapacit nebo tam, kde jsou požadovány vyšší nároky na kvalitu odsazené vody.

Pracovní prostředí

Lamelový usazovák je určen především do vnitřního prostředí. S omezením jej lze použít i do prostředí venkovního. Elektrické zařízení je dodáváno do vlhkého prostředí, krytí IP54. Lamelový usazovák se ukládá na betonové základové patky.

Technický popis

Lamelový usazovák v základním modulu je svařovaná hranatá nádrž, rozdělená vnitřními stěnami na několik funkčních prostorů. Geometrický tvar je přizpůsoben funkčním požadavkům na usazování v šikmém uzavřeném prostoru.

Funkce

Znečištěná voda je přiváděna do nátokové komory, ze které je vedena do prostoru pod lamelovou vestavbou. V šikmém prostoru mezi lamelami dochází k účinné sedimentaci. Těžší odsazené částice klesají zahušťovacím prostorem do spodní části jako kal, který je kontinuálně nebo periodicky odstraňován.

Povrchová úprava

Celé zařízení je opatřeno ochranným nátěrem, který odolává povětrnostním vlivům, vodě a mírně agresivnímu prostředí.

Základní technické parametry

Ke stažení:

LAMELOVÉ USAZOVÁKY HUTIRA CCW LS