Úpravna HUTIRA CCW na koupališti v Opavě

Křišťálově čistá voda pro Koupaliště Opava

(srpen 2016)

Klient:
–          Koupaliště Opava

 Výzva:
–          Řešení, které vytvoří finanční úsporu díky vlastní úpravě vody z přírodního městského náhonu namísto čerpání vody z vodovodního řádu, což se jevilo jako vysoce nákladné

Řešení:
–          Instalace úpravna vody HUTIRA CCW

Přínosy:
–          Finanční úspora za menší množství vody čerpané z vodovodního řádu
–          Finanční úspora díky menšímu dohřívání vody
–          Příznivá cena a rychlá návratnost investice
–          Dodržení termínů instalace a její hladký průběh
–          Podpora během provozu ze strany HUTIRA – BRNO

Městské koupaliště s náhonem za humny

Koupaliště v Opavě využívalo pro své potřeby do roku 2016 vodu z vodovodního řádu. Velmi nákladnou variantu se rozhodlo v minulém roce změnit. Jako nejefektivnější řešení se nabízelo využití blízkého městského náhonu, jehož voda dříve sloužila jako zásobárna užitkové vody pro několik průmyslových objektů poblíž. Náhon zásobuje vodou řeka Opava.

Venkovní koupaliště je – s ohledem na počasí – v provozu zhruba jen tři měsíce v roce, obvykle od června do srpna. V průběhu hlavní sezóny slouží až tisícům návštěvníků denně. Za minulý rok to bylo cca 27 tisíc osob. Nároky na množství vody v přiměřené kvalitě odpovídají tedy i tomu, kolik lidí koupaliště navštíví. „Vyhláška stanovuje nutnost vyměnit celkem 60 l vody na jednoho návštěvníka. Spotřeba se tak značně liší a je třeba reagovat na aktuální situaci,“ popisuje Petr Mikeska, vedoucí provozu koupaliště v Opavě.

Památkáři určují podmínky

Areál funguje jako veřejné koupaliště již od roku 1931. Není jen místem letního odpočinku, ale i architektonickým dílem architekta Otto Reichnera. „Ve chvíli kdy jsme začali řešit, jak bychom mohli provoz koupaliště zefektivnit, dozvěděl jsem se o řešení, které využívají v Přerově a inspirovali jsme se jím,“ vysvětluje Petr Mikeska.

Technické služby Opava s.r.o., které koupaliště v současnosti provozují, se po vyhodnocení všech možností rozhodly pro řešení využít úpravnu vody s označením Crystal Clear Water (CCW, Křišťálově čistá voda) od společnosti HUTIRA – BRNO. Do projektu promluvily také požadavky památkářů, kteří při budování stavby pro úpravnu vody dbali především na dodržování stylu architekta Reichnera.

Efektivní řešení dodává křišťálově čistou vodu

Řešením pro koupaliště v Opavě byla úpravna vody HUTIRA CCW, kterou vyvinula společnost HUTIRA – BRNO. Provozovatelé se mohli přestat spoléhat na vodu z vodovodního řádu. Nová úpravna umožňuje využít i vodu z přírodního toku, tedy z nedalekého městského náhonu. Spojení mezi koupalištěm a náhonem bylo vybudováno už v minulosti, stačilo proto novou úpravnu napojit a začít využívat jejích výhod.

Úpravnu vody HUTIRA CCW lze využít k různým účelům od dodávky pitné vody, po zajištění dostatku vhodně upravené vody pro průmyslové objekty nebo právě koupaliště. Specifikem technologického řešení od společnosti HUTIRA – BRNO je technologie hydraulických pulzních čiřičů se segmentovaným míchadlem. Pulzní čiřič tvoří první separační stupeň. Druhý je složen z uzavřených filtrů s pískovou náplní. Úpravna vody v Opavě pracuje s povrchovou vodou z náhonu, která je potrubím přiváděna do rozdělovací komory. Výkon úpravny je celkem 20 m³ vody za hodinu. Přičemž denně je třeba dopustit až 300 m³. Celkový objem vody v bazénech areálu opavského koupaliště je pak 3 500 m³.

Stavba byla i přes specifické požadavky památkářů dokončena za neobvykle krátkou dobu. Budovat se začalo v únoru 2016 a stavba byla dokončena v červenci 2016. Stavbu vlastními silami zajistil provozovatel koupaliště, Technické služby Opava. „Společnost HUTIRA – BRNO dodala vše potřebné v termínech a instalace proběhla bez komplikací, díky tomu jsme mohli již v srpnu 2016 úpravnu uvést do plného provozu,“ popisuje zkušenosti se společností HUTIRA – BRNO Petr Mikeska. „Zároveň jsme ocenili, že společnost poskytuje servis jak v průběhu zapojování úpravny, tak i po dokončení prací a spuštění úpravny do provozu. To se týká například znovuzprovoznění v červnu 2017, kterého se zástupci HUTIRY také účastnili,“ dodává.

Jak úpravna vody ušetřila tisíce kubíků vody?

Srpen 2017 je tak pro koupaliště ročním mezníkem ve fungování nové úpravny. Opavské koupaliště už po roce může kalkulovat s tím, jak se investice do řešení od společnosti HUTIRA – BRNO vyplatila. Změny jsou znatelné i přesto, že loňská sezóna neproběhla s novou úpravnou celá, ale v podstatě jen z jedné třetiny.  „Už teď víme, že se spotřeba vody značně snížila. Porovnat můžeme například červen 2016, kdy jsme spotřebovali včetně napouštění asi 12 tisíc kubíků vody, letos v červnu spotřeba klesla na 3 300 kubíků, a to včetně proplachů systému a napouštění,“ popisuje Petr Mikeska z Technických služeb Opava.

Roční průměr spotřeby vody byl před nasazením řešení od HUTIRY BRNO kolem 25 tisíc kubíků, provozovatelé předpokládají, že letošní čísla pro napouštění bazénů se budou pohybovat okolo třech a půl tisíce. Spotřeba se tak může během první sezóny, kdy koupaliště po celou dobu využívá novou úpravnu vody, snížit až sedmkrát. Při kalkulaci s běžnou cenou vody z vodovodního řádu v Opavě, která se pohybuje okolo 40 Kč na m³, se tak úspory mohou pohybovat až okolo 860 000 korun za sezónu.

Investice, která se vyplatila

Provozovatelé nemuseli řešit žádné technické problémy, a kromě napouštění na začátku sezóny nemuseli vůbec využít vodu z vodovodního řádu. Úspora je tedy zřejmá. Kromě množství spotřebované vody uspoří také za ohřev. „Vodu, kterou pro koupaliště čistíme musíme ještě dohřívat. V době, kdy jsme využívali vodu z vodovodního řádu, jsme byli nuceni dohřívat na standardních 25 stupňů z poměrně chladné vody. Městská voda má totiž kolem 12 stupňů,“ popisuje Petr Mikeska. Voda v náhonu je ale teplejší, má mnohdy až 20 stupňů. „S touto úsporou jsme na začátku nekalkulovali, takže nás to příjemně překvapilo,“ dodává Mikeska. Na úsporu má podle něj vliv hned několik faktorů včetně počasí, množství vody v náhonu, ale i frekvence čištění filtrů. Investice se tak koupališti pravděpodobně vrátí už po třech sezónách, tedy celkem po devíti měsících provozu.

Město do budoucna plánuje vybudovat v areálu i krytý bazén a počítá s tím, že i pro jeho provoz by bylo možné využívat křišťálově čistou vodu upravenou technologií HUTIRA – BRNO. Křišťálově čistou vodu by tak svým návštěvníkům nabízelo opavské koupaliště celoročně.