Obnova tepla v městě Handlová

V roce  2004 jsme společně s dceřinou společností HUTIRA Slovakia s.r.o. jako hlavní zhotovitel úspěšně zrealizovali dílo „Obnova centrálního zásobováni teplem města Handlová“ a to za pouhých 116 dní. Jednalo se o obnovu centrálního zdroje tepla města Handlová, kde byl nahrazen původní zdroj tepla 13-ti plynovými teplovodními kotelnami o výkonech od 240 kW do 10 MW.

handlova_1