Domovní regulátory

Od r. 1994 bylo na území ČR dodáno více než 250 tis. domovních regulátorů typu B, které jsou nainstalovány  na STL přípojkách plynu. Část regulátorů pro domovní přípojky byla dodána už v kompletních sestavách umístěných v plastových skříních (HUP + regulátor).

ghana_1          ghana_2