Vybrané stěžejní reference

Úpravna HUTIRA CCW na koupališti v Opavě

2016

Křišťálově čistá voda pro Koupaliště Opava (srpen 2016) Klient: –          Koupaliště Opava  Výzva: –          Řešení, které vytvoří finanční úsporu díky vlastní úpravě vody z přírodního městského náhonu namísto čerpání vody z vodovodního řádu, což se jevilo jako vysoce nákladné Řešení: –          Instalace úpravna vody HUTIRA CCW Přínosy: –          Finanční úspora za menší množství vody čerpané z vodovodního […]

Výstavba regulační stanice pro společnost FATRA

2016

Výstavba regulační stanice RS 5000/2/1-440 pro společnost FATRA a.s.   V nabídce naší společnosti naleznete kompletní sortiment regulačních zařízení a regulačních stanic. Nejčastěji se v českém plynárenství uplatňují menší STL / NTL regulační zařízení. Ty nejčastější příklady regulačních zařízení jsou zpracovány ve formě Typových regulačních zařízení (RZT). K dispozici jsou kompletní podklady včetně AutoCad souborů. Více informací […]

Výstavba čerpacích stanic

V roce 2014 proběhla výstavba první samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot. Jednalo se o čerpací stanici KIWI v Pardubicích. Čerpací stanice je umístěna v areálu nákupního centra na Poděbradské ulici. Kromě nakupování v přilehlém obchodním centru tu mohou návštěvníci pohodlně a levně natankovat a to 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Nabízíme výstavbu stanic pro benzín – naftu […]

Čištění bioplynových stanic

červen 2014

V červnu 2014 mobilní sací bagr MTS prováděl jednu ze standardních zakázek :odsál 126 m3 kejdy z hydrolizní jímky bioplynové stanice zemědělské společnosti  ASB,s.r.o.  Dětřichov. Postup práce byl u tohoto typu jímky komplikován jejím konstrukčním řešením. Díky technologii MTS našeho mobilního sacího bagru se nám daří zvládat zakázky i v těchto náročných případech. Více informací o možnostech Mobilního […]

Čištění bývalého mlýnského náhonu

červenec – srpen 2013

Čištění bývalého mlýnského náhonu Mobilním Sacím Bagrem Místo: Ivančice Termín: červenec – srpen 2013 Čištění úseku o celkové délce 450 m, jehož součástí bylo 100 m zatrubněné části, cca 40 m pod bývalým mlýnem přímo v centru města a cca 60 m dlouhý úsek mezi dvorky rodinných domků. Mobilní Sací Bagr – více naleznete informací ZDE.  

Reg. stanice v kontejnerovém provedení – Ghana

2013

V roce 2013 se nám úspěšně podařilo realizovat dodávku „kontejnerového provedení regulační stanice“ do africké Ghany. Jednalo se o organizačně a časově velmi náročnou zakázku, ale díky důkladnému a přesnému plánování spolu s profesionálním přístupem našich zaměstnanců se celá realizace zdařila k velké spokojenosti našeho zákazníka. Tímto se nám podařilo prosadit i v tak vzdáleném a […]

Paroplynové elektrárny Pakistán

2009 - 2011

Dodávka, montáž  a supervize plynového zařízení (filtrace a předehřev plynu, měření spotřeby plynu, regulační stanice, kompresorová stanice, rozvody plynu ) pro elektrárny BALLOKI 225 CCPP a MURIDKE 234 CCPP  (spotřeba plynu každé elektrárny je 56 000 m3/hod). Obě zařízení uvedena do provozu na přelomu roku 2009 a 2010.

Obnova tepla v městě Handlová

2004

V roce  2004 jsme společně s dceřinou společností HUTIRA Slovakia s.r.o. jako hlavní zhotovitel úspěšně zrealizovali dílo „Obnova centrálního zásobováni teplem města Handlová“ a to za pouhých 116 dní. Jednalo se o obnovu centrálního zdroje tepla města Handlová, kde byl nahrazen původní zdroj tepla 13-ti plynovými teplovodními kotelnami o výkonech od 240 kW do 10 MW.

Domovní regulátory

od roku 1994 po současnost

Od r. 1994 bylo na území ČR dodáno více než 250 tis. domovních regulátorů typu B, které jsou nainstalovány  na STL přípojkách plynu. Část regulátorů pro domovní přípojky byla dodána už v kompletních sestavách umístěných v plastových skříních (HUP + regulátor).           

Středotlaké regulátory pro průmyslové odběratele

od roku 1998 po současnost

Součinnost při plynofikaci nebo rekonstrukci plynových rozvodů průmyslových objektů a kotelen formou dodávky regulátoru tlaku, dodávky regulačních řad (pro kotelny a průmyslové pece) nebo dodávky kompletní technologie RS včetně stavebního objektu.

Výroba a dodávka RS dle TD G 606 01

1998 - 2007

Více než 30 ks RS VTL→STL(NTL) v provedení dvouřadé/jednořadé, jednostupňové/dvoustupňové (s regulací až na NTL), variantně osazené měřidlem spotřeby. RS (RESO) jsou standardně osazeny regulátory 627M a 627 (FISHER) v zapojení monitor- regulátor a s předřazeným bezpečnostním rychlouzávěrem OSE (FRANCEL). Stanice dodány v plastových skříních MIT 2 nebo SEF, instalace v ČR a SR.

Dodávky technologií pro TransGas

1995 - 1996

Dodávky regulátorů a bezpečnostních rychlouzávěrů (VVTL→VTL) určených k zásobování turbíny kompresních stanic (KS Velké Kapušany, KS Jabloňov nad Turňou, KS Ivanka pri Nitre, a KS Břeclav). Následně byly realizovány dodávky VVTL RS pro náhradní zdroje na KS Velké Kapušany a KS Jabloňov nad Turňou. Objednatelem dodávek byl ČKD Praha DIZ a.s.

Montáž plynových lamp – Praha

2006 - 2007

Subdodávka v rozsahu montáže a revize plynových rozvodů při instalaci plynových lamp v historickém centru hl. města (Celetná, Železná, Staroměstské nám, Uhelný trh…).