Zemní moduly a PoRS

Zemní moduly ME 4 a ME 5

Zemní modul je zařízení určené pro zemní (povrchové) uložení regulátorů tlaku plynu. Opláštění modulu je vyrobeno z polyetylénu vysoké hustoty s vysokou mechanickou pevností a pružností, odolností proti nárazu a vlivům koroze. Do opláštění je osazeno regulační zařízení, které obsahuje uzávěr na vstupním potrubí, filtr, regulátor tlaku plynu a manometr na výstupním potrubí. Prostor modulu je uzavřen […]

Podzemní RS typu ME 3

Podzemní RS typu ME 3 jsou určeny pro regulaci tlaku ze STL plynovodních sítí. Vzhledem k malým rozměrům v poměru k dosahovanému výkonu jsou vhodné pro umístění v místech s omezenými zástavbovými prostory. Používá se především jako posilovací stanice pro NTL případně i STL sítě, ale lze jej použít jako RS pro jednotlivá odběrní místa. […]