Zemní moduly a PoRS

Zemní modul ME 4 a ME 2

Zemní souprava (modul) je zařízení určené pro zemní (podpovrchové) uložení regulátorů tlaku plynu. Modul sestává z opláštění s vysokou mechanickou odolností a odolností vůči vlivům koroze. Do opláštění je osazena regulační souprava, která obsahuje uzávěr na vstupním potrubí, filtr nebo filtrační sítko a regulátor tlaku plynu. Prostor modulu je uzavřen víkem zabraňujícím vnikání povrchové vody […]

Podzemní RS typu ME 3

Podzemní RS typu ME 3 jsou určeny pro regulaci tlaku ze STL plynovodních sítí. Vzhledem k malým rozměrům v poměru k dosahovanému výkonu jsou vhodné pro umístění v místech s omezenými zástavbovými prostory. Používá se především jako posilovací stanice pro NTL případně i STL sítě, ale lze jej použít jako RS pro jednotlivá odběrní místa. […]