Sestavy pro měření a regulaci plynu

Podkategorie: Instalace pro domovní přípojku | Regulační a měřící zařízení | Zemní moduly a PoRS

Regulační zařízení typové dvouřadé

HUTIRA RZTD – Regulační zařízení typové dvouřadé Dvouřadá regulační zařízení jsou určena pro regulaci STL/NTL (STL). Regulační zařízení RZTD nacházejí své uplatnění v průmyslu, komerčních budovách i plynárenských zařízeních. Dají se využít jako bloková i posilovací regulační zařízení. Varianty regulačních zařízení HUTIRA RZTD * Varianty bez kontrolního pojistného ventilu HUTIRA RZTD se sestává ze dvou […]

Regulační zařízení typové jednořadé

HUTIRA RZTJ – Regulační zařízení typové jednořadé Jednořadá regulační zařízení jsou určena pro regulaci STL/NTL (STL). Regulační zařízení RZTJ nacházejí své uplatnění v průmyslu, komerčních budovách i plynárenských zařízeních. Dají se využít jako bloková i posilovací regulační zařízení. Varianty regulačních zařízení HUTIRA RZTJ * Varianty bez kontrolního pojistného ventilu HUTIRA RZTJ je standardní jednořadé regulační […]

Regulační zařízení typové malé

HUTIRA RZTM – Regulační zařízení typové malé Malá regulační zařízení jsou určena pro regulaci STL/NTL (STL) a měření množství protečeného plynu do 60 m3/hod. Regulační zařízení RZTM nacházejí své uplatnění v průmyslu, komerčních budovách i rodinných domech. Dají se použít pro podružné i fakturační měření. Veškeré skříně MAXIPOL naleznete ZDE HUTIRA RZTM jsou malá regulační […]

RZ60/1/1

Nové regulační zařízení RZ60/1/1 s vlastním měřením najde široké uplatnění zejména v průmyslových areálech, s požadavkem na regulaci STL/NTL(STL) a podružné měření množství protečeného plynu. Regulační zařízení je umístěno ve skříňce S300 Maxinter o rozměrech 560x700x250mm. Regulaci zajišťuje regulátor tlaku Tartarini R72 a měření plynoměr s rotačními písty Delta Compact G40.

Zemní modul ME 4 a ME 2

Zemní souprava (modul) je zařízení určené pro zemní (podpovrchové) uložení regulátorů tlaku plynu. Modul sestává z opláštění s vysokou mechanickou odolností a odolností vůči vlivům koroze. Do opláštění je osazena regulační souprava, která obsahuje uzávěr na vstupním potrubí, filtr nebo filtrační sítko a regulátor tlaku plynu. Prostor modulu je uzavřen víkem zabraňujícím vnikání povrchové vody […]

Podzemní RS typu ME 3

Podzemní RS typu ME 3 jsou určeny pro regulaci tlaku ze STL plynovodních sítí. Vzhledem k malým rozměrům v poměru k dosahovanému výkonu jsou vhodné pro umístění v místech s omezenými zástavbovými prostory. Používá se především jako posilovací stanice pro NTL případně i STL sítě, ale lze jej použít jako RS pro jednotlivá odběrní místa. […]

S 300 R/70

Sestava s regulátorem R/72 umístěná ve skříni S 300DC. Sestavu lze použít pro regulaci tlaku v rozsahu STL→STL/NTL, např. jako posilovací stanice NTL sítí, uliční regulační stanice, nebo RS pro průmyslové objekty a kotelny.

S300 Asex 2xR73

Dvojitá regulační řada s regulátory R/73, umístěná ve skříni S 300 Asex s podstavcem. Sestava slouží  jako uliční regulační stanice pro regulaci tlaku v rozsahu STL→NTL s výkonem jedné řady cca 60 m3(n)/hod. Druhá řada tvoří 100% zálohu při poruše nebo při servisu provozní řady. Regulační sestavu lze rovněž použít  pro zajištění regulace tlaku pro obytné nebo průmyslové objekty.

S 300ASEX R/70 + plynoměr

Sestava pro připojení objektu na STL distribuční síť, nebo průmyslový plynovod. Sestava je umístěna ve skříni S 300ASEX, je osazena regulátorem tlaku R/71  a měřidlem protečeného plynu (plynoměrem) DELTA 2040.

S 300DC Regal 2VSX

Sestava s regulátorem Regal 2 VSX umístěná ve skříni S 300DC. Sestavu lze použít pro regulaci tlaku v rozsahu STL→STL/NTL, např. jako posilovací stanice NTL sítí, uliční regulační stanice, nebo RS pro průmyslové objekty a kotelny.

RZ 200/2/1

Dvouřadé, jednostupňové regulační zařízení s regulátory REGAL 2VSX nebo CSB 400 je určeno jednak jako posilovací stanice nebo blokové regulační zařízení pro NTL sítě, dále pak jako regulační stanice pro kotelny středních výkonů, nebo pro potřeby průmyslových aplikací. RZ je standardně dodávána ve skříni  SEF 2. Lze ji také dodat  v prefabrikovaném objektu, nebo jen samostatně na rámu, který se […]

RZ 400/1/1 ve skříni MIT 1

Jednořadé, jednostupňové RZ s regulátorem tlaku REGAL 3VSX použitelným až do vst. 1 MPa. Určené především jako posilovací stanice ze STL do NTL sítí, případně jako regulační stanice pro kotelny vyšších výkonů. RZ je standardně dodávané ve skříni Maxipol, kterou je možné doplnit podstavcem MIT.  Lze ji instalovat i  ve větších skříních  MIT 2, případně samostatně  na nosném rámu, který umožňuje fixaci na […]

RZ 400/2/1 ve skříni SEF

Dvouřadé, jednostupňové regulační zařízení s regulátory REGAL 3VSX může sloužit jednak jako posilovací stanice nebo blokové regulační zařízení pro NTL sítě, dále pak jako regulační stanice pro kotelny vyšších výkonů, nebo pro potřeby průmyslových aplikací. RZ je standardně dodávána ve skříni SEF. Lze ji také dodat  v prefabrikovaném objektu, nebo jen samostatně na rámu, který se ukotví na základy.

RESO 200/1/1-440

Regulační souprava VTL→STL slouží pro zásobování malých odběrných zařízení přímo z VTL plynovodů. Tyto soupravy jsou dodávány v jednořadém nebo dvouřadém provedení, případně je lze kombinovat s celkovým obtokem na kterém je instalován ruční regulační ventil. Dále jsou dodávány ve dvoustupňovém provední s výstupním tlakem na NTL úrovni. Regulační řada je osazena dvěma regulátory 627, které pracují systémem […]

SET 6 FLEXI 100/250

Sestava na rámu na kterém je vykotvena instalace s HUP, regulátorem tlaku plynu  Fisher B6 nebo B10 a konzolou na upevnění plynoměru s roztečí 100 mm (SET 6 FLEXI 100) nebo 250 mm (SET 6(10) FLEXI 250). Propoje mezi armaturami jsou provedeny pomocí nerezových ohebných trubek CATS-SK. Systém CATS-SK usnadňuje vlastní provedení instalace a zároveň odstarňuje pnutí mezi vstupní […]

S 2300B6

Sestava pro ukončení domovní přípojky, kde je umístěn HUP, regulátor tlaku plynu Fisher B6 a plynoměr s roztečí 100 mm. Sestavu lze dodat i bez regulátoru s použitím pro nízkotlakou přípojku. Plynová přípojka může být přivedena v oceli nebo v PE (DN 20 až 32), výstup ze skříně je závitovou koncovkou 1″ do spodní (standard), […]

S 300 B6FLEXI 100

Sestava určená pro ukončení domovní přípojky, kde je ve skříni S 300, nebo S 300DC umístěna instalace na rámu SET 6 FLEXI 100, SET 6 FLEXI 100(250), nebo SET 10 FLEXI 250.

S 300 B6 FLEXI 250

Sestava určená pro ukončení domovní přípojky, kde je ve skříni S 300 DC umístěna instalace na rámu SET 6 FLEXI 250 – provedení s novým regulátorem tlaku FISHER B6 NG.

S 22 B6/10/25/40

Sestava ve skříni pro připojení objektu (bytový dům, komerční nebo průmyslový objekt)  na STL plynovodní přípojku obsahuje uzavírací armaturu a regulátor tlaku FISHER typ B s průtokem až 40 m3(n)/hod. Skříň S 22 lze taktéž použít pro umístění HUP na STL nebo NTL přípojce plynu.