Regulátory pro ostatní média

Popis

Vedle našeho nosného programu dodávek regulátorů tlaku na zemní plyn se naše společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. zabývá i regulátory na ostatní média. Jedná se nejčastěji o regulátory na propan-butan, bioplyn, veškeré technické plyny včetně kyslíku a vodíku, dále regulátory na páru a kapaliny včetně těch nejagresivnějších látek.

K dispozici je zejména široký sortiment koncernu Emerson, díky kterému dokážeme nabídnout vhodný regulátor na jakoukoliv aplikaci.

Vzduch – stlačený vzduch je ve velké míře používán ve výrobních a zpracovatelských závodech. Používá se pro chlazení, ale také jako zdroj energie pro nespočetné množství mechanických nástrojů a nářadí. Pomocí kompresorů lze vzduch pohodlně rozvést po celém podniku či výrobní hale.

Pára – pára se v průmyslu používá pro vytápění a ve zpracovatelském průmyslu, jako například v ropných rafinériích, v chemické výrobě, v papírnách, v potravinářském průmyslu a v průmyslu textilním. Pára je také ve velké míře využívána pro dálkové energetické systémy nemocnic, vysokých škol a obcí. Je vhodná pro použití u tepelných výměníků a reaktorů.

Kapaliny – jedou z nejčastějších kapalin, se kterou přijdeme do kontaktu, je voda. Další kapaliny mohou obsahovat detergenty, oleje, barvy, paliva či chemikálie. Vzhledem k vlastnostem kapalin (nestlačitelnost a viskozita) je zapotřebí věnovat velkou pozornost výběru regulátoru, jehož části musí být kompatibilní s tekutinou.

Technické plyny – používány při chemických a průmyslových procesech. Aby se zabránilo komplikacím, jako je například koroze či nežádoucí chemické reakce, musí být všechna zařízení materiálově kompatibilní a také musejí odolávat velmi nízkým až velmi vysokým teplotám.

Sanitární technika – tyto regulátory jsou speciálně navrženy pro kontrolu tlaku v sanitárních prostředích, jako je zdravotnictví, potravinářský průmysl, chemické a farmaceutické závody. V těchto zařízení jsou vyžadovány vysoké hygienické standardy, a proto jsou tyto regulátory zhotoveny z nerezové oceli 316L.

Zadusíkování nádržítyto velmi přesné regulátory pracují s malými výstupními tlaky v řádech mm H2O. Zadusíkované nádrže chrání před poškozením obsahu nádrže (například oxidace potravin), ale také působí jako ochrana okolního prostředí, pokud se v nádrži uchovávají nebezpečné látky.

Pro více informací zašlete poptávku na info@hutira.cz