Instalace pro domovní přípojku

SET 6 FLEXI 100/250

Sestava na rámu na kterém je vykotvena instalace s HUP, regulátorem tlaku plynu  Fisher B6 nebo B10 a konzolou na upevnění plynoměru s roztečí 100 mm (SET 6 FLEXI 100) nebo 250 mm (SET 6(10) FLEXI 250). Propoje mezi armaturami jsou provedeny pomocí nerezových ohebných trubek CATS-SK. Systém CATS-SK usnadňuje vlastní provedení instalace a zároveň odstarňuje pnutí mezi vstupní […]

S 2300B6

Sestava pro ukončení domovní přípojky, kde je umístěn HUP, regulátor tlaku plynu Fisher B6 a plynoměr s roztečí 100 mm. Sestavu lze dodat i bez regulátoru s použitím pro nízkotlakou přípojku. Plynová přípojka může být přivedena v oceli nebo v PE (DN 20 až 32), výstup ze skříně je závitovou koncovkou 1″ do spodní (standard), […]

S 300 B6FLEXI 100

Sestava určená pro ukončení domovní přípojky, kde je ve skříni S 300, nebo S 300DC umístěna instalace na rámu SET 6 FLEXI 100, SET 6 FLEXI 100(250), nebo SET 10 FLEXI 250.

S 300 B6 FLEXI 250

Sestava určená pro ukončení domovní přípojky, kde je ve skříni S 300 DC umístěna instalace na rámu SET 6 FLEXI 250 – provedení s novým regulátorem tlaku FISHER B6 NG.

S 22 B6/10/25/40

Sestava ve skříni pro připojení objektu (bytový dům, komerční nebo průmyslový objekt)  na STL plynovodní přípojku obsahuje uzavírací armaturu a regulátor tlaku FISHER typ B s průtokem až 40 m3(n)/hod. Skříň S 22 lze taktéž použít pro umístění HUP na STL nebo NTL přípojce plynu.