Flexi trubky CATS

Popis

Trubky CATS-SK jsou určeny pro vnitřní i venkovní rozvody topných plynů o jmenovitém tlaku 5 bar. Jsou vyrobeny z nerezového vlnovce, jehož konce jsou opatřeny navařenými koncovkami. Hlavní oblast použití je při instalaci měřících a regulačních skříní HUP na domovních přípojkách.

Instalace pomocí flexi trubek CATS-SK zvyšuje bezpečnost celé instalace a to zejména tím, že eliminuje působení vnějších sil na regulátor/plynoměr (odstraňuje nebezpečí mechanického poškození těchto komponentů vyvolané pnutím v potrubí), a dále komfortním propojením armatur – pružná trubka umožňuje přizpůsobení dosedacích ploch tak, aby docházelo k optimálnímu kontaktu těsnící plochy spoje.