Vzdělávaní zaměstnanců OP LZZ


 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost probíhá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. V tomto programu společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. úspěšně zažádala o dotaci ve výzvě č. 23 Adaptabilita a konkurenceschopnost. Vzdělávací systém byl vždy ve firmě podporován, je pro ni důležitý. Intenzivně se zaměřuje na profesní růst svých zaměstnanců a jejich odbornosti a motivaci k vykonávané práci. Z tohoto důvodu využívá společnost HUTIRA – BRNO, s. r. o. možnosti, které poskytuje Evropský sociální fond.

Vzdělávací projekt pro zaměstnance HUTIRA – BRNO, s.r.o., CZ.1.04/1.1.02/23.00655 byl naplánovaný na 24 měsíců od října 2009 do září 2011. Úspěšně se naplnily cíle projektu výcviku zaměstnanců v oblasti tzv. „měkkých“ dovedností, jazykové vybavenosti, zlepšování odborných znalostí a počítačové dovednosti.

Pokračování  vzdělávání  zaměstnanců v oblasti jazykového a svářečského kurzu proběhlo v období únor 2012 až květen 2013 v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst“ č. CZ.1.04/1.1.00/71.00002. Projektu se zúčastnilo a úspěšně dokončilo šest zaměstnanců.

V současné době v rámci Národního individuálního projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ reg. pod číslem CZ.1.04/1.1.00/C3.00001 je schválen Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Brně  příspěvek na specifický Svářečský kurz pro jednoho zaměstnance.

Kontaktní osobou pro vzdělávání zaměstnanců ve společnosti  je Zdeňka Janoušová, zdenka.janousova@hutira.cz