Historie společnosti

Společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. byla založena v roce 1997 a svojí činností navázala na aktivity firmy Ivo Hutira (fyzický subjekt) jejíž vznik se datuje v květnu roku 1990. Od roku 1991 ke svému programu výstavby inženýrských sítí připojila výstavbu liniových plynovodních sítí VTL, STL a NTL, domovních a objektových přípojek, regulačních stanic a výstavbu a přestavbu plynových kotelen.

O tři roky později se plynárenská stavební činnost rozrostla i o prodej, distribuci a servis výrobků v oblasti regulační techniky určené jednak pro oblast plynárenství, ale i jiných procesních oborů. Oboustranně výhodná spolupráce byla korunována smluvním vztahem o výhradním zastoupení FISHER /FRANCEL /TARTARINI (Emerson group) pro Českou a Slovenskou republiku v oblasti regulace tlaku zemního plynu.

Působení na trhu s technologiemi pro plynárenství, již pod hlavičkou HUTIRA – BRNO, s.r.o, přineslo rozšíření obchodních aktivit o distribuci plastových skříní pro regulační a měřící stanice od zahraničních společností STRATINOR, SEIFEL a MITRAS. Skříně STRATINOR byly později nahrazeny značkou MAEC/CAHORS.

V současnosti se HUTIRA – BRNO, s.r.o. specializuje na návrh a výrobu plynových zařízení – kompletní dodávku regulačních a měřících stanic na zemní plyn, dále návrh a dodávku regulátorů tlaku, bezpečnostních rychlouzávěrů, pojistných ventilů a příslušenství pro rozvod, regulaci a měření plynu. Za dobu své existence si firma postupně vybudovala významné postavení na trhu v ČR a SR a je spolehlivým partnerem pro plynárenské organizace, pro výrobce a dodavatele technologií pro rozvod a spalování plynů a pro provozovatele odběrních míst.

Rostoucí požadavky slovenského trhu logicky vyústily k vytvoření dceřinné společnosti HUTIRA Slovakia s.r.o. se sídlem v Handlové. Také zde patříme mezi významné partnery firem pracujících v oblasti dodávek technologií pro plynárenský průmysl na čele s provozovatelem přenosové soustavy a největším distributorem plynu na Slovensku, společností SPP a.s.

V září 2001 získala společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. certifikát jakosti dle normy ČSN EN ISO 9002, od října 2003 je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001. V září 2010 jí byl tento certifikát obnoven na další 3 roky pod označením normy ČSN EN ISO 9001.

Od 1.8.2013 je společnost držitelem stříbrného certifikátu pro integrovaný systém managementu v souladu s požadavky norem ISO 9001 a 14001. Zavedením integrovaného systému managementu chceme dosáhnout důvěry našich stávajících i potencionálních zákazníků a zaručit přiměřenou jistotu, že výsledky našich činností mají požadovanou úroveň, kvalitu a že se chováme šetrně k životnímu prostředí – Politika společnosti ZDE.

 

Schéma historického vývoje společnosti: