Školení v oboru plynových zařízení - Řeka 2018

Školení pracovníků v oboru plynových zařízení Řeka 2018 

Dovolujeme si Vás informovat, že se letošní, již 7. ročník této celostátní akce, kterou České sdružení pro technická zařízení pořádá ve spolupráci s Českou hutnickou společností, Cechem topenářů a instalatérů České republiky a TZB-info v Třinci ve dnech 6. až 7. listopadu 2018.

Na školení zazní například zkušenosti z vyšetřování případů úniků plynu, požárů, výbuchů a otrav ze spalin plynových spotřebičů požárů z pohledu soudního znalce. Budou uvedeny nejčastější chyby a opomenutí ze strany montážní firmy nebo revizního technika, která mohou ovlivnit závěr soudu v jejich neprospěch. Dále budou prezentovány nejčastější závady zjišťované inspektoráty práce při kontrolách v oblasti vyhrazených plynových zařízení a problematika řešená Technickou inspekcí České republiky. Velký prostor bude dán zkušenostem získaným při provádění revizí plynových zařízení a servisu plynových spotřebičů. Nedílnou součástí školení je seznámení s novými předpisy a novými technologiemi. V letošním roce to bude prezentace tepelných čerpadel na plyn. Dostatečný časový prostor bude dán i diskusi.

Na této akci je očekávána účast pracovníků oblastních inspekcí práce a poboček Technické inspekce ČR, kterou účastníci školení vždy využívali k získání odborného názoru k problémům, s nimiž se setkávají při své činnosti.

Součástí setkání je doprovodná výstava a prezentace firem. Budeme se zde prezentovat naší současnou nabídkou z oblasti plynárenství.

Termín: 6. 11. – 7. 11.2018
 
Školení je určeno:
• revizním technikům plynových zařízení
• projektantům odběrných plynových zařízení (OPZ)
• zaměstnancům firem zajišťujících montáž OPZ
• zástupcům orgánů státní správy a samosprávy
• provozovatelům odběrných plynových zařízení (OPZ) a jejich zaměstnancům
 

Pozvánka a program  je ke stažení ZDE.

Místo konání:

Kulturní dům TRISIA, a.s.
nám. Svobody 526
739 61 TŘINEC

Pořádá:          ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení

Těšíme se na setkání s Vámi.