Rekonstrukce VTL Regulační soupravy (RESO)

Při rekonstrukcích regulačních stanic, souprav a zařízení v průmyslu se často setkáváme s požadavkem na minimalizaci doby odstávky. Jedná-li se o regulaci tlaku plynu pro výrobní technologické zařízení, může být právě obava z dlouhé odstávky výroby, důvodem pro odkládání samotné rekonstrukce nebo plánování na dobu celozávodní dovolené.
 
Tento měsíc jsme dodávali část technologie pro společnost EFAFLEX, světového leadera v produkci rychloběžných garážových vrat (www.efaflex.cz). Jejich původní vysokotlaká regulační souprava (VTL RESO) již svojí kvalitou, bezpečností a spolehlivostí přestávala odpovídat současným požadavkům. Současně byly kladeny vysoké nároky na minimální ovlivnění výroby a chodu společnosti. Proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci Regulační soupravy. Realizace zakázky byla svěřena společnosti GASTA ze Sezimova Ústí. Dodávku samotné nové VTL RESO řady provedla společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o. 
Základní parametry regulace a jíštění
vstupní tlak25 bar
výstupní tlak1,2 bar
Qmax100 m3/h
zapojení regulace a jištěnísystém Regulátor / Monitor + Bezpečnostní uzávěr
čas odstávky90 min
Po přesném zaměření Regulační soupravy následovala výroba v našem výrobním závodě, v Popůvkách u Brna. Samotná rekonstrukce pak již spočívala pouze ve výměně regulační řady, tj demontáž a montáž, včetně jednoho STL svaru, seřízení výstupního tlaku (regulátor i monitor), nastavení bezpečnostního uzávěru, provedení funkční zkoušky a zaškolení obsluhy. Celková doba odstávky byla 1,5hodiny.
 
Regulační souprava je nyní provozována na odpovídající úrovni spolehlivosti a bezpečnosti, navíc i s možností budoucího navyšování množství protečeného plynu.
 
Více informací o našich regulačních a měřících zařízeních naleznete ZDE.