Provoz vodovodů a kanalizací 2018

Jako každoročně, tak i letos se zúčastníme oborové konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2018“, kterou pořádá SOVAK, Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR, z.s.

Již 16. Ročník se uskuteční ve dnech 6.-7. 11. 2018, místem konání je Brno, Orea hotel Voroněž. Hlavními tématy konference budou aktuální priority a výzvy vodárenského oboru: Voda a SMART technologie včetně Smart meteringu, Novela vodního zákona z pohledu sucha, Sucho a stav podzemních a povrchových vod, jejich kvalita, Plány pro zvládání sucha a nedostatku vody včetně metodiky, Ekonomická regulace v oboru VaK, Materiálová transformace odpadů v oboru vodovodů a kanalizací, Inovativní procesy úpravy vody, Nový pohled na čištění odpadních vod a Problematika srážkových vod.

Součástí konference je doprovodná výstava a prezentace firem. Také naše společnost bude prezentovat naši současnou nabídku z oblasti vodárenství. Rádi Vám poskytneme nejaktuálnější informace o našich malých vodoměrných šachtách i technologii úpravy vody HUTIRA CCW.

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Termín: 6. – 7. 11. 2018

Místo konání:
Brno, Orea Hotel Voroněž

Pořádá:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.,
Novotného lávka 200/5,
110 00, Praha 1
www.sovak.cz

Program konference ke stažení ZDE.