Farmářské stanice

Farmářské stanice dodáváme do podniků či obcí, které se nacházejí v blízkosti VTL plynovodu, a pro které se díký malému průtoku plynu nevyplatí zřizovat klasickou VTL/STL regulační stanici. Dle TPG 605 02 se tedy jedná o Regulační soupravu (RESO) VTL/STL s maximálním průtokem 650 (n)m3/h. Náklady na pořízení Farmářské stanice mohou být i čtvrtinové vůči ceně běžné VTL RS.

Farmářská stanice může být dodána jako jednořadá nebo dvouřadá, s měřením nebo bez měření množství protečeného plynu.

Všude tam, kde by výpadek dodávky plynu způsobil nemalé ztráty, doporučujeme použití dvouřadé farmářské stanice. Provozní řada reguluje a druhá, záložní přebírá funkci v případě výpadku hlavní řady, popřípadě servisu. 100% záloha je nutná v případě nepřetržitých provozů jako jsou sklárny, papírny, lakovny, obce atd.

Mezi nejoblíbenější Farmářské stanice patří VTL RESO 200/2/1. Jedná se o dvouřadou, jednostupňovou Regulační soupravu s měřením množství protečeného plynu.

vstupní tlak - provozní: 21bar
vstupní tlak - max.: 40bar
výstupní tlak: 3bar
max. průtok: 200 (n)m3/h