Archiv pro Květen, 2019

Úpravna vody pro obec Vrchy

16.5.2019

Společnost Hutira Vision v prvním čtvrtletí letošního roku provedla jako generální dodavatel revitalizaci vodního zdroje a zřídila novou úpravnu vody, která bude zabezpečovat potřebnou kvalitu pitné vody v celém distribučním systému obce Vrchy (u Fulneku). Obec využila možnost spolufinancování Státním fondem životního prostředí České republiky. V rámci revitalizace vodního zdroje jsme vybudovali nový hloubkový vrt […]

Uvedení regulátoru do provozu zdarma

16.5.2019

Odborné uvedení regulátoru do provozu je základem pro jeho bezpečný a spolehlivý provoz. Profesionálním uvedením regulátoru do provozu předejdete komplikacím a dodatečným nákladům při zprovozňování a provádění zkoušek plynových spotřebičů, které vznikají neodbornými zásahy. Zajistěte si proto včasné a odborné uvedení regulátoru do provozu našimi odborníky, s tím spojenou záruku na servisní úkony i regulátor a […]

Zveme Vás na výstavu VOD-KA 2019

13.5.2019

Srdečně Vás zveme na 21. Ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody-kanalizace 2019, která se bude konat 21.-23.5.2019 na PVA EXPO Praha. Společnosti HUTIRA- BRNO, s.r.o. a HUTIRA VISON, s.r.o. můžete najít na společném stánku č. 53 v hale 3. Budeme zde prezentovat současný sortiment malých vodoměrných šachet a technologii  úpraven vody HUTIRA CCW. Těšíme se na Vás! Volnou […]